อบจ.พิษณุโลก มอบเช็คสนับสนุนภาษาอังกฤษ

IMG_6742นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมคณะร่วมมอบเช็คอุดหนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปี 2557 จำนวน 8 ล้านบาท ให้กับ สพฐ เขต 1 มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบIMG_6728

แสดงความคิดเห็น