เตรียมพร้อมสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งล่วงหน้า

20131224_105000นายชีวินรัฏฐ  แก้ววัฒนะบวร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.พิษณุโลกทั้ง 5 ท่าน ได้เตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตในจังหวัดพิษณุโลกที่กำหนดรับสมัครระหว่าง 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 กำหนดวันลงคะแนน 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะใช้ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง วันนี้จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมที่กกต.พิษณุโลก ทั้งกกต.จังหวัด และผู้อำนวยการ กรรมการการเลือกตั้งส.ส.ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง

 

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 นั้น มี 2 รูปแบบ คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจ.พิษณุโลก หรือเลือกตั้งนอกเขต สามารถไปลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่เทศบาล เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตอยู่แล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่DSC_0148

 

ขณะที่ผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่มีรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งของจ.พิษณุโลก สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ หรือ เทศบาล ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557

 

ขณะที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า กำหนดวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ใช้สิทธิ์ได้ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อ.เมืองพิษณุโลก ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า กำหนดไว้ 5 จุด ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอพรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางระกำ และเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนครไทย

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง หากไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม 2557 สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง หากไม่มาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้

แสดงความคิดเห็น