แม่ทัพภาคที่ 3 มอบของจัดงานวันเด็ก

a (4)เวลา 10.00 น.วันที่ 2 ม.ค.2557 ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา  แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานมอบสิ่งของให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 หน่วย ได้แก่สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กองทัพภาค 3 กองทัพน้อยที่ 3 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เพื่อให้นำไปจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557  โยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทวีเอสฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 600 ลัง

a (5)

พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า  กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองเกิดความประทับใจในขีดความสามารถและประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก  โดยการจัดกิจกรรมของให้เน้นย้ำไปถึงความบันเทิงแต่ได้สอดแทรกสาระในเรื่องการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การสร้างความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นลำดับแรกa (7)

แสดงความคิดเห็น