นร.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมวันเด็ก

1551779_573811782694044_1551269601_nวันที่ 10 มกราคม 2557 สถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 40 รูป 1525591_573811326027423_440078633_nซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเสียสละ  ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  ซึ่งการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วย  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ตามคำขวัญวันเด็ก ในปีนี้ คือ กตัญญู  รู้หน้าที่   เป็นเด็กดี มีวินัย  สร้างไทยให้มั่นคง  นอกจากนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   อยากให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนให้มาก ที่สำคัญคือ อยากเห็นคนไทยรักกัน และร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวง

1004930_573811286027427_906105709_n1012802_573811522694070_1459277497_n

1000265_573811939360695_1658557760_n

แสดงความคิดเห็น