กลุ่มแพทย์พยาบาลแสดงจุดยืนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

DSC_0149เมื่อเวลา 12.00  น. วันที่ 13 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก มีการรวมตัวของกลุ่มแพทย์พยาบาลและวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 200-300 คน ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืน พร้อมสนับสนุนให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง

DSC_0160ทั้งนี้ในใบแถลงการณ์ของกลุ่มแพทย์พยาบาลและกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ได้ระบุถึงสาเหตุการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน อันเกิดมาจากรัฐบาลมีปัญหาความไม่โปร่งใส  ไม่ยอมรับอำนาจตุลาการ ครอบงำอำนาจนิติบัญญัติ เกิดความแตกแยกในสังคม  ทำให้บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้แทนสหสาขาวิชาชีพ 16 ชมรม ได้ออกมาแถลงการณ์ ซึ่งกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอยืนยันทำตามแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุข ฉบับที่ 3  จำนวน 5 ข้อคือ1.ขอย้ำจุดยืนให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 2.ให้รัฐบาลลาออกทัน 3.รัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไป และจะไม่ร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ 4.ยืนยันจะทำงานดูแลประชาชนบนพื้นที่ฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มทีและไม่เลือกปฏิบัติ 5. พร้อมแสดงออกทุกวิถีทางยืนยันจุดยืนดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวง ทบวงกรมออกแสดงจุดยืนร่วมกัน

DSC_0167

นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์  ได้เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ พร้อมขอยกย่องอาจารย์นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออกจุดยืนทางการเมืองโดยไม่หวั่นต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และเป็นตัวอย่างให้ข้าราชการทุกกระทรวงได้กล้าออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน ของเป็นกำลังใจยืนข้างเคียง และพร้อมรับฟังคำสั่งในการทำงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น