มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียนในพื้นที่สูง

222เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านหนองแห้ว  หมู่ 6 ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายอดิเทพ  ศิริเจริญพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางปิยนารถ  ศิริเจริญพันธ์ ภริยา พร้อมคณะสื่อมวลชน ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 200 ผืน ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนยากไร้ ของโรงเรียนดังกล่าวที่กำลังประสบภัยหนาว โดยมีนายพรศิลป์  บุญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ111

ตั้งแต่ปลายปี 2556-ต้นปี 2557 จังหวัดพิษณุโลกมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก  ส่งผลโรงเรียนหลายแห่งใน 2 อำเภอ คือ อ. นครไทยและอ. ชาติตระการ มีโรงเรียนได้รับผลกระทบกว่า 50 แห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนหนองแห้วหมู่ 6 ต.เนินเพิ่มอ. นครไทยจ. พิษณุโลก มีนักเรียนจำนวน 28 คนจากระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในพื้นที่กลางหุบเขา ได้ประสบกับภัยหนาวอย่างมาก 3333

แสดงความคิดเห็น