รับหีบบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

a3เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 1 ก.พ. 2557  ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก  ซึ่งเป็นสถานที่รับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง เขต 2 โซนอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเดินทางมารับหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจกจ่ายเพื่อใช้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้     ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ถูกขัดขวางจากกลุ่มมวลชน  ทำให้การรับหีบบัตรปละอุปกรณ์เป็นไปด้วยดีa2

นายชีวินรัฏฐ แก้ววัฒนะบวร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย และรับทราบปัญหาในการแจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์ก็พบว่ายังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น จากนั้นก็ได้เดินทางไปตรวจสอบตามจุดรับหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งตามจุดต่างๆต่อไปa1

แสดงความคิดเห็น