ใช้สิทธิ์บางตาอาจไม่ถึง 50 % กกต.ยังไม่ประกาศผล

33138เวลา 13.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พล.ต.ต.ชฎิบ  พรหมไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ได้เดินทางตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตจ.พิษณุโลก ที่หน่วยเลือกตั้งที่ศูนย์ประสานแผน อ.เมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีลูกเสือ เนตรนารี มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนที่อาคารศูนย์กีฬาในร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 4 มีนิสิตม.นเรศวรและประชาชนต.ท่าโพธิ์ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก แต่ไม่มากเท่าที่ควร33136

33137

นายชีวินรัฏฐ  แก้ววัฒนะบวร ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีเหตุรุนแรง ไม่มีการขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่การออกมาใช้สิทธิ์ยังค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.ปี 2554 ที่พิษณุโลกมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 71 % แต่สำหรับปีนี้ คงน้อยกว่าครั้งก่อนแน่ ไม่แน่ใจว่าจะมาใช้สิทธิ์ถึง 50 % หรือไม่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น33145

33144

สำหรับการนับคะแนนในครั้งนี้ ผอ.กกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จะไม่มีการรวมผลคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ หลังจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนที่หน่วยแล้ว จะนำผลคะแนนส่งศูนย์อำนวยการเลือกตั้งทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง และจะรับผลคะแนน บันทึกผลไว้ จะยังไม่ประกาศ เนื่องจากต้องรอผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อน เพราะการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ 26 มกราคม 2557 มีหลายจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ และมีชาวพิษณุโลกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดยังไม่สามารถลงคะแนนได้

แสดงความคิดเห็น