เงินจำนำข้าวล็อตใหม่เข้ามา183ล้าน

z (5)วันที่  6 ก.พ.2557 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ ดอนปัญญา ผู้จัดการธนาคารฯ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิต 2556/2557 จำนวนเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการเฉลี่ยไปยังสาขาต่าง ๆ โดยในส่วนของสาขาอำเภอเมือง ได้รับการจัดสรร จำนวน 13 ล้านบาท ส่งผลให้มีชาวนา หลายราย ที่อยู่ในคิวที่จะได้รับเงิน เดินทางมาที่ธนาคารอย่างหนาแน่นตั้งแต่เช้า ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็ได้รับแจ้งว่า เงินที่โอนไปได้ดำเนินการจ่ายให้กับชาวนาตามลำดับที่แจ้งไว้ หมดแล้วz (1)

z (4)

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.พิษณุโลกมียอด ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ อ.ต.ก. อคส.ได้ออกใบประทวนให้เกษตรกรคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 494,751 ตัน มูลค่ารวม 7,688,655,473 บาท และเพิ่งจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนาไปได้เพียง 1 พันกว่าล้านบาทเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น