ชาวนาอ.บางระกำวิงวอนกกปส.อย่าขวางรัฐกู้เงิน

0002เวลา 09.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มชาวนาจากอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่เดือดร้อนจากการจ่ายเงินล่าช้าในโครงการจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลจำนวนประมาณ 100 คน ได้มารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องเลขาธิการกลุ่มกปปส.นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ อย่าขัดขวางรัฐบาลกู้เงินจากสถาบันการเงินมาจ่ายเงินให้กับชาวนา0001

0003

การชุมนุมของกลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าววันนี้ นำโดยนายสมยงค์  จ้อยทอง กำนันตำบลวังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ระบุว่า ชาวนากำลังเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว และออกมาเคลื่อนไหววันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใด ๆ เพียงแต่อยากขอร้องกำนันสุเทพ เลขาธิการกปปส. อย่าขัดขวางรัฐบาลที่จะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา และขอวิงวอนให้สถาบันการเงินช่วยชาวนาด้วย0005

 

ทั้งนี้ ที่ชุมนุมนำป้ายที่เขียนข้อความหลากหลาย อาทิ กำนันสุเทพอย่าเอาชาวนาเป็นตัวประกัน , กกปส.หยุดทำร้ายชาวนาเถอะครับ,ชาวนาพิษณุโลก สนับสนุนรัฐบาลกู้เงินมาจ่ายค่าข้าวให้ชาวนา, กำนันสุเทพอย่ากลั่นแกล้งชาวนา เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเลย โดยกลุ่มผู้ชุมนุม ได้เขียนจดหมาย 2 ฉบับ ถึงผวจ.พิษณุโลก และเลขาธิการกปปส. ระบุว่า ชาวนาพิษณุโลกประสบความเดือดร้อนอย่างมากในเรื่องรายจ่ายประจำเดือนที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว จึงเดินทางมาที่หน้าศาลากลางพิษณุโลกวันนี้ ขอวิงวอนจากท่าน ผ่านผวจ.พิษณุโลก ขอร้องให้กกปส. กรุณราอย่างขัดขวางการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำมาจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข่าวให้กับชาวนาเลย ถึงแม้ว่าท่านและกกปส. จะขอให้มีการปฏิรูปประเทศ หรือ กระทำการใด ๆ ก็ขอให้โปรดเห็นใจชาวนาที่เดือดร้อน ต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยเลย0006

 

ในการชุมนุมวันนี้ นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลก ติดภารกิจ มีนายวิทูรัช  ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก มารับหนังสือข้อเรียกร้องจากนายสมยงค์  จ้อยทอง กำนันต.วังอิทก แกนนำชุมนุมวันนี้ และกลุ่มชาวนาจากอ.บางระกำได้สลายตัวกลับภูมิลำเนาในเวลาประมาณ 10.00 น.

แสดงความคิดเห็น