เปิดโครงการอ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

a (2)เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 7  มีนาคม  2557 นายเทียนชัย  จูเจี่ย  ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1  (อ.ก.ค.ศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  ระดับเขตตรวจราชการที่ 17,18  (สำนักงานศึกษาธิการภาค 2)   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูภาษาไทย  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ จาก 9 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17,18  ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร , ตาก,นครสวรรค์,พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมa (3)

a (1)

กิจกรรม  Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้รู้ในเด็กและเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การประกวดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมประกวด Read Thailand :อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ของ 9 จังหวัดแบ่งเป็นประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่   การบรรยายส่งเสริมการอ่านจาก นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และทีมงานรางวัลโอเปกอวอร์ดของ โรงเรียนศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนa (8)

a (9)

 

แสดงความคิดเห็น