เชิญชวนจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำ

bนายพงษ์มิตร  ประเสริฐสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและใช้ประโยชน์แรงงานจากผู้ต้องขังในการทำงานรับจ้างภายในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน โดยการเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาว่าจ้างแรงงานเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้มีอาชีพ มีรายได้เป็นเงินรางวัลปันผลไว้ใช้จ่ายระหว่างต้องโทษ ซึ่งผู้ต้องขังจะได้รับความรู้ ทักษะ และฝึกฝนพัฒนาตนเอง เมื่ออพ้นโทษแล้วสามารถจะหางานทำในโรงงานภายนอกได้ต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและใช้ประโยชน์แรงงานผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจ้างแรงงานผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ในผลิตสินค้าหรือบริการด้านต่างๆ ตามเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะจ้างแรงงานผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 311485 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น