เยาวชน186 คนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

DSC03430

เวลา 10.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์  อ.เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก จัดพิธีเทศนาสอนนาคสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ห่างไกลยาเสพติด และฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยในปีนี้มีน้องๆนักเรียนมาร่วมพิธีบวช จำนวน 186 คน
DSC03424

DSC03428
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาง เทศบาลนครพิษณุโลกจัด ขึ้นในระหว่างวันที่  16-23  มีนาคม  รวมทั้งสิ้น    7    วัน  โดยพิธีบรรพชาสามเณร ณ  วัดคูหาสวรรค์   และจะเดินทางไปศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ มีบรรดาผู้ปกครอง มาร่วมถ่ายรูปบุตรหลานที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความปลื้มปิติจำนวนมาก

DSC03427

DSC03425

/////

แสดงความคิดเห็น