เลือกสว.ล่วงหน้าราบรื่นแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าไร้ฝน

0005วันที่ 23 มีนาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสว.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่กกต.จ.พิษณุโลก ได้ใช้ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นสถานที่ใช้สิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก และใช้หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธินอกเขตจังหวัด

0002

ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลก บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก มีชาวพิษณุโลกทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันตั้งแต่เช้า โดยต่างค่อย ๆ ทยอยออกมาใช้สิทธิ ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ ไม่มีพายุฝนค้าคะนองในช่วงเช้า หลังจากวานี้เสาร์ที่ 22 มีค.ที่ผ่านมา จ.พิษณุโลก มีลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักในช่วงเช้า ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

0003

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.ในจ.พิษณุโลก มีจำนวน 655,558 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 8,692 ราย และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดจำนวน 546 ราย  โดยในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด จำนวน 302 ราย

0004

นายชีวินรัฏฐ  แก้ววัตนะบวร ผอ.กกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ภาพรวมของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสว.ในจังหวัดพิษณุโลกในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ประชาชนค่อย ๆ ทะยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ยังไม่มากนัก โดยเฉพาะที่หอประชุมศรีวชิรโชติ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในภาคเช้าประชาชนยังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างน้อย ต้องรอดูในภาคบ่ายว่าจะมามากน้อยแค่ไหน เพราะพิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยทหาร และมีทหารแจ้งความจำนงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากเช่นกัน

 

 

แสดงความคิดเห็น