เตือนระวังโรคอุบัติใหม่ “โคโรน่าไวรัส 2012”

DSC_0002

วันที่ 24 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเดอะพาร์คโฮเทล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นพ.วีระชัย สิทธิปิยะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ตามที่กรมอนามัยได้อนุมัติโครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง โดยให้ศูนย์อนามัยทุกศูนย์สร้างภาคีเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ให้ศูนย์อนามัยทุกศูนย์สร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนางานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และศูนย์อนามัยทุกศูนย์สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนท้องถิ่นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยDSC_0017

นพ.วีระชัย สิทธิปิยะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้โรคอุบัติใหม่ เกิดแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อน แต่มีโรคระบาดค่อนข้างเยอะ ล่าสุด มีคำเตือนให้เผ้าระวัง โคโรน่าไวรัส 2012 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ คล้ายกับโรคซาร์ โดยทาง กระทรวงสาธารณสุข สั่งให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส 2012 หรือ เมิรส์คอฟ อย่างใกล้ชิด หลังระบาดหนักใน 11ประเทศ และ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 92 ราย ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยDSC_0013

นายแพทย์วีระชัย สิทธิปิยะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ระบุว่า โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ อันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ยืนยันว่า เชื้อนี้จะมีการกลายพันธุ์จากสัตว์ไปสู่คนหรือไม่ โดยเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาการจะรุนแรงคล้ายโรคซาร์ส์ เมื่อเชื้อลุกลามเข้าสู่ปอดอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้สูงอายุ ดังนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ กินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือ เป็นประจำ.DSC_0005

………………………………………………

แสดงความคิดเห็น