เขื่อนแควน้อยน้ำเหลือแค่ 22 %

1396007428254

วันที่  24 เม.ย. 2557 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปสำรวจปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หลังเขื่อนใหญ่ คือ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือเพียง 19 % ทั้งนี้ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก สภาพขณะนี้ปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก ไม่มีน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำ จากข้อมูลพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้การได้ เหลือ 246 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณที่ใช้การได้ 203 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 22เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง 939ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ทางเขื่อนได้ทำการระบายน้ำออกจากเขื่อน วันละ 2.59 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคกลาง และรักษาระบบนิเวศน์

1396007415487

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือ มายังประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด วางแผนการเพาะปลูก เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย เนื่องจากน้ำในเขื่อนเหลือปริมาณน้อย น้ำสามารถใช้ได้อีกแค่ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น อีกทั้งในปีนี้มีแนวโน้มว่าฝนจะทิ้งช่วงนาน เกษตรกรควรงดทำนาปรัง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

แสดงความคิดเห็น