อบต.วัดจันทร์เข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังม.4

1909364_896442117048685_4437225807687850226_oเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นายธนาธิป วังวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างอีกจำนวนหนึ่ง ได้ลงพื้นที่ ม.4 ซอยวงษ์พาณิชย์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.ิพิษณุโลก904778_896442017048695_1329951055647175808_o หลังรับเรื่องร้องทุกข์จากช้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ว่าพื้นที่อาศัยของนเองนั้นมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เนื่องจากบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร และบ้านเรือนราษฎรที่ถมดินสูงกว่าพื้นถนน อีกทั้งไม่มีรางระบายน้ำ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ น้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถระบายได้ ก่อให้เกิดน้ำท่วมทั่วถนนและบริเวณรอบบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
หลังจากที่นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้รับรายงานมานั้น ได้สั่งการให้กองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ และนัดประชาชนทำประชาคมเป็นการเร่งด้วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นประชาชนในพื้นที่มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน 10320990_896442053715358_6240116416800742743_o
มติในที่ประชาคมมีข้อเสนอ คือ ประชาชนให้ เจ้าหน้าที่ อบต.วัดจันทร์ ช่วยออกแบบยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวงษ์พาณิชย์ ม.4 ต.วัดจันทร์ ซึ่งมีค่า 2 ระดับดังนี้ ให้ยกระดับสูงจากถนนเดิม 25 เซนติเมตร หรือยกระดับสูงจากถนนเดิม 50 เซนติเมตร โดยประชาชนข้างมาก จากทั้งหมด 22 เสียง เห็นด้วยกับการยกระดับสูงจากถนน 50 เซนติเมตร ทั้งนี้กองช่าง โดยนายธนาธิป วังวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้สั่งการให้นายช่างโยธาออกแบบเพื่อเสนอโครงการอนุมัติต่อไป10321736_896442090382021_1612639096461162173_o

แสดงความคิดเห็น