ตรวจสต๊อกจำนำข้าวคลังสินค้าหลายอำเภอ

IMG_3285 (Custom)เช้าวันที่ 3 มิ.ย.57  คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557 ประกอบด้วย ผู้แทนของปลัดจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนนายอำเภอบางระกำ ผ้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเจ้าของคลังสินค้ากลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือในคลังสินค้ากลางตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557 ที่คลังสินค้ากลางพี เคไร้ซ์ เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อร่วมกันดำเนินการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือในคลังสินค้าดังกล่าว และเพื่อเป็นการตรวจติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ของการรับจำนำ วิธีการ และเงื่อไขของโครงการต่อไปโดยคลังสินค้าแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 5 ของคลังสินค้าที่ อคส.แจ้งมายังจังหวัดพิษณุโลกให้คณะกรรมการมาร่วมตรวจสอบIMG_3288 (Custom)

IMG_3286 (Custom)

ด้านนายสนอง  จารุจิตร นักวิชากรพาณาชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าการมาตรวจสอบคลังสินค้าในครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557 ที่ อคส. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดพิษณุโลกให้จัดส่งเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบปริมาณข้าวในคลังสินค้าว่าครบจำนวนที่แจ้งไปหรือไม่ จากนั้นจะได้ทำการล๊อกกุญแจคลังสินค้าดังกล่าวก่อนจะส่งมอบกุญแจให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  คือ เจ้าของคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ของ อคส. หรือ อ.ต.ก. และเจ้าหน้าที่จากอำเภอที่คลังสินค้าแห่งนั้นตั้งอยู่ ซึ่งหลังจากคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณข้าวคงเหลือในคลังสินค้ากลางครบตามจำนวนIMG_3298 (Custom)

แสดงความคิดเห็น