ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู

IMG_1242วันที่  12 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี  ไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกโดยมีนางบุษยา ศักรากูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ว่า สำหรับศูนย์การเรียนนารีพิษณุโลก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ให้กับผู้ต้องขังจำนวน 399 คน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จในหลักสูตรประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ต้องขัง สามารถนำใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับนี้ไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษต่อไป

IMG_1245

สำหรับนักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาให้หลักสูตรต่างๆอาทิ  สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสายสามัญ(ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 14 คน ระดับประถมศึกษา 12 คน มัธยมศึกษาตอนต้น  9 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 คน )จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง  สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด จำนวน 12 คน สาขาการขาย 4 คน สำหรับสายอาชีพหลักศูนย์ระยะสั้น 30 ชั่วโมงประกอบด้วยการนวดแผนไทยการทำลูกประคบสมุนไพร 30 คน ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ 20 คน การปั้นดินหอมและการปักเลื่อม 50 คน แปรรูปอาหาร 60คน การตกแต่งและเพ้นท์เล็บ 30 คน หลักสูตร 108  อาชีพ จำนวน 120 คน

แสดงความคิดเห็น