เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา

IMG_7800วันที่  18  มิถุนายน 2557  ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน  และมักพบได้ในเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่  ระบาดมากในช่วงฤดูฝน  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยแล้ว รวม 28 ราย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงมีความห่วงใยนักเรียนในสังกัด เนื่องจากพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนกว้างขวางอาจมีแหล่งน้ำที่เก็บหรือขังอยู่ในภาชนะหรือวัสดุที่รองรับน้ำต่าง ๆ  ที่ยุงลายตัวเมียสามารถวางไข่ได้IMG_7487

IMG_7463 เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงให้โรงเรียนให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน  เร่งสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และกำจัดลูกน้ำในภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง ภายในโรงเรียน  โดยยึดหลัก 5 ป  1ข  คือ ปล่อยปลากินลูกน้ำ  ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือภาชนะขังน้ำ  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ปฏิบัติให้เป็นนิสัย   และขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์    ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของยุงลายได้ และหากผู้ปกครองพบว่าบุตรหลาน  มีอาการคล้ายไข้หวัด ไข้สูง แต่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรนำบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีIMG_7504

แสดงความคิดเห็น