ขนส่งจังหวัดร่วมกับทหารจัดระเบียบรถตู้ป้ายดำ

ขนส่ง3วันที่ 2 กรกฏาคม นายสุรชัย ทับยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวดพิษณุโลก นายปราการ  มสิกพรรค์  นักวิชาการ ขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทหารในสังกัดกองทหารพลาธิการ กองพล ทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร  เพื่อป้องกันปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบประชาชนจากการละเมิดของผู้ประกอบการรถตู้ป้ายดำ  จึงขอให้ผู้ประกอบการทั้งหมดมาแจ้งพร้อมนำรถมาขึ้นทะเบียนเพื่อออกเป็นป้ายเหลืองให้สามารถให้บริการอย่างถูกต้อง

ขนส่ง2

นายสุรชัย ทับยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวดพิษณุโลก กล่าวว่า จากปัญหาการที่มีรถตู้ป้ายดำวิ่งออกให้บริการทับเส้นทางรถโดยสารสายหลัก  ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้รถตู้ป้ายดำ ให้เข้าระบบเป็นรถตู้ป้ายเหลืองอย่างถูกต้อง    ในวันนี้ ทางขนส่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทหาร ได้ดำเนินการชี้แจงกับผู้ประกอบการรถตู้ป้ายดำ ที่เปิดให้บริการอยู่รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1  เพื่อทำความเข้าใจพร้อมให้เข้าไปแจ้งที่ขนส่ง โดยนำรถตู้ไปด้วย เพื่อทางขนส่งจะได้ถ่ายรูปทำทะเบียน ก่อนออกป้ายเหลืองให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมทะเบียนขนส่ง4

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกจากการสำรวจพบรถตู้ป้ายดำจำนวน 24 คัน  ที่ผ่านมาเคยทำการสำรวจพบมีการวิ่งให้บริการรับผู้โดยสาร  7 เส้นทาง  ซึ่งหลังจากชี้แจ้งผู้ประกอบการในเขตเมืองแล้ว ในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปอำเภอต่างๆ อีก 8 อำเภอเพื่อชี้แจ้งให้ผู้ประกอบการให้เข้าสู่การจัดระเบียบของทางขนส่งจังหวัดต่อไป

แสดงความคิดเห็น