กองบิน 46 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ

DSC_0014เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 2557 ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานเปิด การเตรียมความพร้องช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมีข้าราชการ ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โดยงานในครั้งนี้เป็นการจัดแดงความพร้อมของกองบิน 46 ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยพิบัติและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านอุปกรณ์ กำลังพล ที่มีความพร้อมทุกด้าน เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู อย่างเร่งด่วนDSC_0009

DSC_0003ด้าน น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ ผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวว่า กองบิน 46 มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยพิบัติ ไม่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ด้านช่างโยธา เครื่องมือสื่อสาร เต็นท์สนาม ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพอากาศที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ยิ่งในเรื่องภัยพิบัติ ดังนั้นทางกองบิน 46 จึงได้มีการวางแผนเตรียมพร้อม และฝึกซ้อมอยู่เสมอเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพDSC_0028

DSC_0032

DSC_0015DSC_0016

……………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น