อัญเชิญอนุสาวรีย์ท่านจ่านกร้องและท่านจ่าการบุญ

10671321_1489801434606878_4361619892273140666_nเช้าวันที่ 7 ก.ย.2557 ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ ท่านจ่านกร้องและท่านจ่าการบุญประดิษฐาน ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก โดยมีพิธีเบิกเนตร พร้อมทั้งทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์แบบโดม เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน1926948_1489801394606882_8690104157038402303_n

10380916_1489801451273543_3373362960500505926_nสำหรับจ่านกร้องและจ่าการบุญ เป็นบุคคลที่ตำนานได้เล่าขานสืบทอดกันมาว่าคือผู้สร้างเมืองพิษณุโลก โดยปกครองเมืองคนละฝั่งของแม่น้ำน่าน โดยพระศรีธรรมไตรปิฏกหรือพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งอาณาจักรสุโขทัยให้สร้างเมืองขึ้น โดยให้จ่าการบุญและจ่านกร้องแข่งขันกันสร้างเมือง จ่าการบุญสร้างเมืองพิษณุโลกและจ่านกร้องสร้างเมืองโอฆบุรีหรือเมืองพิจิตร10615330_1489801441273544_5472168373249681198_n

แสดงความคิดเห็น