น้ำท่วมพรหมพิรามวงกว้างกว่า30,000ไร่แล้ว

57822วันที่ 8 กันยายน สถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.พิษณุโลก 8 กย. 57 ลุ่มน้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ปกติ เช้านี้แม่น้ำน่านอ.เมืองพิษณุโลกอยู่ที่ระดับ 4.36 เมตร ลดลงจากวานนี้ 30 เซนติเมตร ลุ่มน้ำสาขาปกติหมด ลำน้ำภาค ลำน้ำแควน้อย ลำน้ำวังทอง ลำน้ำคลองชมพู ส่วนแม่น้ำยมที่อำเภอบางระกำยังไม่ล้นตลิ่ง เช้านี้อยู่ที่ระดับ 6.88 เมตร ระดับตลิ่งที่ 7 เมตร น้ำจากทางเหนือจากสุโขทัยกำลังไหล่บ่าท่วมทุ่งนาในเขตทางเหนือด้านอ.พรหมพิราม ที่คลองเมมหรือแม่น้ำยมสายเก่าล้นตลิ่ง เริ่มท่วมพื้นที่ใน 4 ตำบลของอ.พรหมพิราม ได้แก่ ต.วังวน  ต.หนองแขม ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง  เนื้อที่ 30,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว และมีท่วมบ้านเรือนประชาชนริมคลองเมมบางส่วนในเขตบ้านคลองเมม บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม0001

0002

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า น้ำที่ท่วมจังหวัดสุโขทัยได้ไหลผ่านเข้าสู่เขตจังหวัดพิษณุโลกโดยเริ่มท่วมเป็นวงกว้างใน 4 ตำบลของอ.พรหมพิราม เป็นผลจากการผันน้ำจากแม่น้ำยมผ่านลงมายังแม่น้ำยมสายเก่า ขณะนี้ท่วมพื้นที่การเกษตรแล้ว 30,000 ไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่จากการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ไม่น่าเป็นห่วง พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว และน้ำกำลังเริ่มไหลจากอ.พรหมพิราม เข้าสู่ตัวอ.บางระกำในสัปดาห์นี้57820

57813

57812

57810

แสดงความคิดเห็น