หวั่นน้ำไม่ท่วมทุ่งบางระกำจะกระทบแล้งปีหน้า

0009วันที่ 10 กันยายน 2557 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในสถานการณ์ไม่รุนแรง แม้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามวลน้ำจำนวนมากในไหลป่าเข้าท่วมจ.สุโขทัย และมวลน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พิษณุโลกทั้งด้านอ.พรหมพิราม อ.บางระกำ โดยเริ่มมีน้ำท่วมพื้นที่ทุ่งนาบริเวณกว้าง 30,000 กว่าไร่ แต่ปรากฏว่า สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ ชาวอ.บางระกำ อ.พรหมพิราม กลับมองว่า ในพื้นที่ กำลังประสบปัญหาและต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปี 2558 ณ เวลานี้ น้ำในพื้นที่อ.พรหมพิรามและอ.บางระกำไม่มากอย่างคาดการณ์ไว้ มีน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ในเขต 4 ตำบลของอ.พรหมพิรามบ้าง แต่ก็ไม่ท่วมเป็นวงกว้าง ขณะที่บริเวณอ.บางระกำ เช้าวันที่ 10 กันยายน 2557 ระดับน้ำในแม่น้ำยมก็อยู่ในระดับต่ำ 6.99 เมตร ระดับตลิ่ง 7 เมตร น้ำในคลองบางแก้ว หรือแม่น้ำยมสายเก่าก็ไม่ล้นสปิลเวย์หรือทางน้ำล้น  ทั่งนาในเขตลุ่มต่ำ ที่เคยถูกน้ำท่วมขังประจำปีละ 2-3 เดือนก็ไม่มีน้ำเข้าถึง ชาวบางระกำมองว่าเป็นระดับน้ำที่น้อยที่สุดในรอบ 10-15 ปี และมีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญวิกฤติภัยแล้ง0001

0003

ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ม. 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ประชุมเร่งด่วนกับฝ่ายปกครองอำเภอบางระกำ เกษตรอำเภอบางระกำ นายกเทศมนตรี นายกอบต. ตัวแทนเกษตรกร ในพื้นที่อ.พรหมพิราม ต.บ้านกร่างอ.เมืองพิษณุโลก และอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ วางแนวทางการจัดสรรควบคุมน้ำในลุ่มน้ำยมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ

0004

ในที่ประชุม บรรดาผ้ำนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ณ เวลานี้ เนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำยม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แม่น้ำยมไม่ล้นตลิ่ง น้ำไม่ท่วมทุ่งนาตามฤดูกาลปกติเหมือนเฉกเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าน้ำจะท่วมสุโขทัยจำนวนมาก แต่พื้นที่แอ่งกระทะในเขตอ.บางระกำยังไม่มีน้ำไหลเข้าทุ่ง ต่างแสดงความต้องการให้ชลประทาน ชะลอการระบายน้ำของแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่าน และผันน้ำจากจ.สุโขทัย เข้าลำคลองสาขาต่าง ๆ อาทิ คลองวังแร่ คลองบางแก้ว คลองเกตุ คลองกล่ำ ในเขตอ.บางระกำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งในปีหน้า

0005

นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ถ้าปีนี้น้ำไม่ท่วมทุ่งในเขตอ.บางระกำจะกระบลกับวิถีชีวิตชาวบางระกำอย่างมาก และปีนี้ถือว่าบางระกำแล้งที่สุดในรอบ 10-15 ปี ที่ปกติปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนน้ำจะหลากท่วมทุ่งนาในเขตอ.บางระกำเป็นวงกว้าง แต่ปีนี้น้ำน้อยมาก ยังไม่ล้นตลิ่ง ถ้าเป็นเช่นนี้จะกระทบกับวิถีชีวิตชาวบางระกำอย่างมาก เพราะที่ผ่านมา ชาวบางระกำรับได้และปรับตัวเข้ากับวิถีน้ำท่วม หรือท่วม 4 เดือน ทำการเกษตร 8 เดือน แต่เวลาน้ำท่วมต้องกำหนดเวลามาหลังจากเก็บเกี่ยว และไม่ท่วมสูงเกินเส้นทางคมนาคม ปีนี้ถ้าน้ำไม่ท่วม พื้นดินในทุ่งนาจะขาดความชุ่มชื้น ระดับน้ำใต้ดินที่ชาวบางระกำพึ่งพาเป็นแหล่งน้ำบาดาลนำน้ำขึ้นมาใช้ทำนาจะลดลง และไม่สามารถตัดวงจรศัตรูพืชในนาข้าว ทั้งวัชพืชและหนูนาได้ ที่สำคัญคือกระทบกับวิถีชีวิตชาวบางระกำจำนวนหนึ่ง ที่หลังเก็บเกี่ยวแล้วจะไม่ทำการเพาะปลูก จะหาปลาเป็นรายได้เสริมก็จะขาดหายไป จึงขอให้ชลประทานทำการชะลอน้ำที่ไหลผ่านในแม่น้ำยมช่วงนี้ ให้เก็บไว้ในทุ่ง ในลำคลองสาขา แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ อย่าเร่งระบายออกหมด0007

 

นายพะเยาว์  ชื่นกลิ่น สารวัตรกำนันตำบลท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า เมื่อระบายน้ำจากสุโขทัยผ่านแม่น้ำยมสายเก่ามาสู่คลองเมมในเขตต.ท่าช้าง ชาวต.ท่าช้างต่างเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งนาในเขตต.ท่าช้างให้มากที่สุด เพราะทุ่งนาได้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว และต้องการให้มีน้ำในทุ่ง ปีนี้น้ำดูเหมือนจะมาก แต่กลับการณ์ว่ามีน้อยมาก จะขาดน้ำในการทำนา และไม่สามารถตัดวงจรชีวิตของหนูนาได้ ถ้าน้ำท่วมทุ่ง หนูนาก็จะหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ ชาวบ้านก็จะไปไล่จับมาทำเป็นอาหาร ที่เหลือก็ขาย และหนูนาก็จะแพร่พันธุ์ได้น้อย ปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมทุ่งชาวนาเดือดร้อนมาก หนูนาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เฉาพะที่นาของตน ทำนา 36 ไร่ ปลูกข้าวเกี่ยวเสร็จขายได้เงินแค่ 30,000 กว่าบาท แต่เฉพาะจับหนูนาในพื้นที่นี้ขายได้เงินถึง 40,000 บาท พวกเราจึงต้องการให้ชลประทานกักเก็บน้ำที่หลากมาจากจ.สุโขทัยไว้ ไม่ใช่ปล่อยทั้งหมด

0006

นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมร่วมกันได้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่อ.พรหมพิราม อ.เมือง และอ.บางระกำ ต้องการให้ชะลอการระบายน้ำของแม่น้ำยมลงและกักเก็บน้ำไว้ แต่ก็ต้องทำควบคู่กันไป เพราะส่วนหนึ่งต้องช่วยชาวจ.สุโขทัยที่ประสบปัญหาน้ำยมล้นตลิ่ง วันนี้ได้ข้อสรุปว่า จะชะลอการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่สู่แม่น้ำน่านในเขตอ.บางระกำ ทั้งบริเวณคลอง DR 15.8 และคลอง DR 2.8 และผันน้ำจากแม่น้ำยมทางด้านอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เข้าคลองสาขาในเขตอ.บางระกำ ผ่านคลองวังแร่ คลองเกตุ คลองกล่ำ และจะรักษาระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ให้อยู่ที่ระดับ 40 ม.รทก. ( เมตรจากระดับน้ำทะเล ) และจะควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำยมที่สถานีY 16 อ.บางระกำ ที่ระดับ 7.15 เมตร ทั้งนี้ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ต้องช่วยชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ด้วย หากเก็บน้ำไว้ อาจจะกระทบประชาชนบางส่วน ทั้งพื้นที่การเกษตร และพื้นที่บ้านเรือนอยู่อาศัย

0010

นายชำนาญ เผยต่อว่า การควบคุมระดับน้ำยมต้องทำในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ช่วงนี้น้ำกำลังไหลมาจากจ.สุโขทัย การควบคุมจะต้องไม่ให้กระทบกับชาวสุโขทัยที่น้ำยังท่วมขังอยู่ และต้องเก็บน้ำให้กับชาวบางระกำไว้ใช้ให้เพียงพอ อาจจะกระทบกับฤดูแล้งปี 2558 เพราะปีนี้ สถานการณ์น้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ เก็บน้ำได้ไม่มาก เพียงแค่ 51 % เท่านั้น ในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่โครงการชลประทานยมน่าน ก็ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำน่าน มาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ( อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ) พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 312,600 ไร่ หากสถานการณ์ในเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไม่มาก จะส่งผลกระทบกับการปล่อยน้ำมาช่วยเหลือในพื้นที่ได้

 

 

แสดงความคิดเห็น