ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

DSC_0073เมื่อเวลา 12.30 น.ของวันที่ 11 ก.ย.2557  ที่ศาลาการเปรียญวัดพรหมเกสร หมู่ 1 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ประธานที่ปรึกษากองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  จำนวน 1,000 ชุด และถุงพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการสร้างความกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยDSC_0024

DSC_0071

จากสภาพอากาศที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางจากทะเลอันดามัน พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกและฝนตกหนักถึงมากในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงมีน้ำล่นตลิ่งในบางพื้นที่ ที่ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร ได้รับสภาพความเดือดร้อนจากสภาพดังกล่าว จำนวน 7 อำเภอ 1,817 ครับเรือน ประกอบด้วย อ.วัดโบสถ์ อ.นครไทย อ.วังทอง อ.ชาติตระการ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.บางกระทุ่ม

DSC_0079

ส่วนอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ำที่มาจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการสำรวจจำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พบว่ามีราษฎรที่เดือดร้อนในพื้นที่ จำนวน 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน 1,190 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบDSC_0083

DSC_0084///////

 

แสดงความคิดเห็น