มน.จัดประกวดปลากัดสวยงาม

DSC_0038มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับชมรมปลากัดสวยงามพิษณุโลก ได้ทำการจัดการประกวดปลากัดสวยงาม สายพันธุ์ไทยเพิ่มมาตรฐานของปลากัดสวยงาม พร้อมส่งขายไปต่างประเทศDSC_0033

วันที่ 30 ต.ค. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับชมรมปลากัดสวยงามพิษณุโลก จัดการประกวดปลากัดสวยงาม “ Phitsanulok Betta Competition 2014” ขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 12 ( เกษตรภาคเหนือตอนล่าง ) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาสายพันธ์ปลากัดไทยให้มีคุณภาพ ก่อนส่งเสริมขายต่อไปยังตลาดต่างประเทศ ที่มีความต้องการปลากัดไทยที่มีความสวยงามเป็นจำนวนมากในขณะนี้ อาทิ ประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ ซึ่งประเทศเหล่านี้ถือเป็นแหล่งตลาดการค้าปลากัดรายใหญ่ ที่มีความต้องการปลากัดที่มีคุณภาพและมีความคล่องตัว โดยเฉพาะ ปลากัดที่มีความต้องการของตลาดต่างประเทศต้องมีความสวยงาม สีสันเข้มจัดจ้าน ขนาดลำตัวเหมาะสม และสง่างามในเวลาว่ายน้ำปราดเปรียว โดยตลาดปลาในต่างประเทศก็จะมีการพิจารณาซื้อเข้าในราคาสูง โดยในการประกวดครั้งนี้ออกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทปลากัดครีบสั้น ปลากัดครีบยาว ปลากัดหางคู่ ปลากัดพิเศษ และ ประเภท Best Of NaresuanDSC_0070

DSC_0034นายสมชาย รักผกาวงศ์ อายุ 61 ปี ประธานชมรมปลากัดสวยงามพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันปลากัดสายพันธ์ไทยยังเป็นที่นิยมของตลาดปลาสวยงาม และตลาดปลากัด โดยมีผู้ที่นิยมชื่นชองความสวยงามของปลากัด หันมานิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามกันอย่างแพร่หลาย และมีการสั่งซื้อในราคาที่แต่งต่างกันไปตามความสมบูรณ์สวยงามของปลา จึงทำให้วันนี้หันมารวมตัวกันก่อตั้งชมรมปลากัดสวยงามพิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมปลากัดสายพันธ์ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลต่างๆของปลากัดไทยพร้อมเตรียมการผลักดัน จดทะเบียนสิทธิบัตรขึ้นทะเบียนปลากัดไทยให้เป็น ปลาอนุรักษ์ และขยายสายพันธุ์ ก่อนที่แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ จะลดน้อยลงและปริมาณปลากัดธรรมชาติก็ลดน้อยตาม ทางชมรมจึงต้องมีการส่งเสริมเพาะลี้ยง ขยายพันธ์เพื่อให้ปลากัดไทยได้คงอยู่สืบไป .DSC_0072

DSC_0051
///////////

แสดงความคิดเห็น