มอบผ้าห่มคลายหนาวให้ชาวต.บ่อภาคอ.ชาติตระการ

961503_1082196541806574_1398926250_nอบจ.พิษณุโลกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว มอบผ้าห่มให้ชาวต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง หลังจ.พิษณุโลกยังคงประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.ชาติตระการและอ.นครไทย10937803_1082196388473256_516579799_n

 

วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านตำบลบ่อภาค ที่กำลังประสบปัญหาภัยหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา   โดยโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง และประสบปัญหาภัยหนาวเป็นประจำทุกปี

10937499_1082190275140534_1124204372_n

นายพีรากร   ราชเพียแก้ว นายกอบต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตำบลบ่อภาคมีหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูสอยดาว และป่าสงวนแห่งชาติ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีที่ราบในหุบเขาประมาณ 635 ไร่ มีลำน้ำภาคไหลผ่านตอนกลาง มีประชากร8,424 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่เป็นหลัก ในช่วงฤดูหนาวเขตต.บ่อภาคสภาพอากาศจะหนาวมาก อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และตำบลบ่อภาคได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 และอบต.บ่อภาค ได้ขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จากอบจ.พิษณุโลกจำนวน 2,537 ผืน เพื่อมาแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่

10941736_1082196591806569_41075200_n

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย

แสดงความคิดเห็น