นักเรียนจิตอาสาช่วยงานสมโภชพระพุทธชินราช

10904858_931816703517454_418531492_nที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมืองพิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ทุกระดับชั้น พร้อมคณะครู ได้มีจิตอาสาเข้าช่วยงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2558 หรือ งานวัดใหญ่ งานประเพณีเก่าแก่ของเมืองพิษณุโลก ที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี ระหว่าง วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่าง 25-31 มกราคม 255810947764_931816713517453_1706818711_n

โดยโรงเรียนจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ช่วงในการช่วยทางวัด คือ เวลา  06.00 – 12.00 / 12.00 – 18.00 และ 18.00 – 24.00 น. วันละ 200 คน ในการทำหน้าที่จัดดอกไม้ ธูปเทียน นับเหรียญทำบุญประจำวันเกิด ปีเกิด บริการใบเสี่ยงทาย ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณวัด เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชน จากจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง มานมัสการพระพุทธชินราช เป็นจำนวนมาก ส่วนคุณครู เมื่อถึงคาบที่ต้องสอนก็จะกลับไปสอนนักเรียน เพราะบริเวณวัดและโรงเรียนอยู่ใกล้กัน จึงไม่ทำให้ไม่เสียการเรียนการสอนแต่อย่างใด10937844_931816706850787_1961575538_n

นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ที่ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ ทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนและครูทุกคน ที่ร่วมกิจกรรมต่างมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคมและจังหวัดพิษณุโลก10947509_931816643517460_1030889421_n

10952693_931816710184120_1783730529_n

……………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น