มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวต.บ้านแยง

10955281_768281303220801_2027812822_nนายก อบจ.พิษณุโลก มอบผ้าห่มกันหนาวซับน้ำตาผู้ประสบภัยหนาว ต.บ้านแยง อ.นครไทย 10961842_768281299887468_199582484_n
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอนครไทย เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผ้าห่มหนาวจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยาง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เดชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และนายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาวให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านแยงทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและอยู่ในเขตเชิงเขา-หุบเขา มีอุณหภูมิลดต่ำน้อยกว่า 15 องศา ซึ่งกำลังประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ประชาชนและผู้ยากไร้ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ภายหลังทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอนครไทย และ อำเภอชาติตระการ เนื่องจากมีอุณหภูมิลดต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน10966830_768281279887470_652888514_n
นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังมีกำหนดการในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนครไทย ดังนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลนาบัว จำนวน 1,000 ผืน และตำบลหนองกระท้าว จำนวน 2,500 ผืน ส่วนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ตำบลบ่อโพธิ์ จำนวน 1,000 ผืน, ตำบลนครไทย 1,000 ผืน และตำบลบ้านพร้าว จำนวน 1,000 ผืน รวมทั้งสิ้น 7,500 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน.10965354_768281309887467_1733057291_n
——————————————–

แสดงความคิดเห็น