เทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก

264102

วันนี้ (21 มี.ค.58)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทางอำเภอเนินมะปราง ได้จัดงานเทศกาลประจำปี 2558 ขึ้น ในชื่องาน “เทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก” ในระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2558 ภายในงาน ได้มีการประกวด และจัดจำหน่ายผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะมะม่วง และมะปราง ที่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้ พร้อมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของผลไม้ต่างๆ  ให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับรากหญ้า ซึ่งในพื้นที่ อ.เนินมะปราง ในขณะนี้มีเกษตรกรได้ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอีกด้วย

264261

ffffff

 

264258

นางกัญญาภัทร เศวตพัชร อายุ 33 ปี เจ้าของร้านที่นำผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาวางจำหน่ายภายในงาน กล่าวว่าในปีนี้ชาวสวนมะม่วง นำผลผลิต มาว่างจำหน่ายภายในงานลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวสวนมะม่วง ต่างได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนัก ฝนตกน้อยและไม่ตรงตามฤดูกาล จึงทำให้ผลผลิตออกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทำให้ ร้านจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีมาวางจำหน่ายจำนวนน้อยลง  ประกอบกับราคาก็ตกต่ำจากเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท เหลือเพียง กิโลกรัมละ 50 บาทเท่านั้น  ซึ่งการจัดงานของอำเภอเนินมะปราง ก็จะทำให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงอีกทางหนึ่งด้วย

gghghhhj

264101

////

 

 

แสดงความคิดเห็น