วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ

72662วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสืบสานประเพณีอันดีงาม  จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ  เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตระหนักถึงพระคุณของครูพร้อมกับบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นบรมครูทางช่าง72661

72656เมื่อเวลา08.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน  2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ดร.จีระพงษ์  หอมสุวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นบรมครูทางช่าง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ถือเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาทางช่างขึ้น  โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รวมในพิธีจำนวนมาก จากนั้นได้ทำพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญต่อ  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนให้ตระหนักถึงพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้  ซึ่งในวันนี้เหล่านักเรียนนักศึกษาต่างเตรียมพานดอกไม้มากราบไหว้ครูอาจารย์ที่เคารพ72653726547265572659

แสดงความคิดเห็น