ประชุมเตรียมรับนายกฯลงพื้นที่อ.พรหมพิราม30มิย.58

111จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะที่มีกำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามงานตามนโยบาย ในพื้นที่ของอำเภอพรหมพิราม222

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ที่ห้องประชุมบรมไตรโลกนารถ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อม แผนเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และคณะที่มีกำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามงานตามนโยบาย ณ พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในบ่ายวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งที่ประชุม ได้มอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมรายงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสถานที่ ด้านผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม จังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมนำเสนอ ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โครงการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่า การบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา อีกทั้งนำนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการผลิตข้าวคุณภาพ ตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกลสหกรณ์ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามและบางระกำ โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ปราชญ์ชาวบ้าน) พร้อมร่วมปลูกข้าว (นาโยน) โดยใช้วิธีโยนข้าวปลูกในแปลงนา พร้อมราษฎร ณ แปลงนา หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมพิราม ก่อนเดินทางกลับ6666 (1)

แสดงความคิดเห็น