3 บึงแก้มลิงบางระกำโมเดลแห้งขอดรอฝนเติม

1435196499210บึงระมาณ บึงขี้แร้ง บึงตะเคร็ง 3 บึงสาธารณะในบางระกำโมเดล ไม่มีน้ำแห้งสนิท ชาวนาต้องใช้วิธีสูบน้ำบาดาล มาทำนาแทน

1435196504572

วันที่ 25 มิ.ย.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงไปทุกพื้นที่ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลองบึง แห้งขอดไม่มีน้ำแต่อย่างใดส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกนาข้าว ได้รับผลกระทบ โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบึงน้ำสาธารณะ 3 บึงตามโครงการบางระกำโมเดล ของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้แก่บึงระมาณ บึงขี้แร้ง บึงตะเคร็ง ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นบึงน้ำสาธารณะรวมพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 1,800 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้กว่า 17 ล้านลูกบาศ์กเมตร และช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางระกำ นั้น ปรากฏว่าภัยแล้งได้ทวีความรุนแรง ทำให้น้ำในบึงน้ำสาธารณะทั้ง 3ท แห่งไม่มีน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรแต่อย่างใด มีเพียงกระบือ ที่สามารถลงไปกินหญ้า และพักตามแอ่งน้ำที่เคยไว้เท่านั้น ส่งผลกระทบให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบบึงน้ำทั้ง 3 แห่ง ต้องแก้ปัญหาดึงน้ำจากบ่อบาดาลมาทำนากันเอง ทั้งนี้ถ้าชาวนาที่นี้ไม่ทำนาก่อนฤดูกาล เมื่อถึงเวลาน้ำหลาก ก็จะถูกน้ำท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

1435196482452

นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะแห้งขอด ไม่มีน้ำทางการเกษตรได้ ชาวนาในพื้นที่ อ.บางระกำ ต้องพึ่งตนเอง ด้วยการขุดบ่อบาดาลดึงน้ำมาทำนากันเอง ส่วนผู้ที่มีเงินขุดบ่อบาดาล ก็ไม่ได้ทำนากันไป ทั้งนี้ในพื้นที่ อ.บางระกำ เป็นพื้นที่ต้องทำนาก่อนพื้นที่อื่น เนื่องจากหากถึงฤดูกาลเพาะปลูก น้ำก็จะท่วม เพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้ชาวนาต้องแก้ไขปัญหาทำนาก่อนพื้นที่อื่น และจากการสำรวจแหล่งน้ำนอกจากแม่น้ำยมแห้งขอดแล้ว บึงน้ำสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ของบางระกำโมเดล ก็ไม่มีน้ำทางการเกษตรเช่นกัน ซึ่งก็ต้องรอฟ้าฝนตกลงกันไปเรื่อยที่สามารถเติมน้ำในบึง สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป1435196440738

//////////////////

แสดงความคิดเห็น