บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำเนินการพัฒนาพระราชวังจันทน์

0006วันที่ 6 ส.ค.2558  ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และจัดสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติม ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราช และพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ “รุ่นอนุรักษ์ละพัฒนาพระราชวังจันทน์” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว0010

11838647_1145354045481146_1265654926573367096_o

การพัฒนาพระราชวังจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ได้มีมติกำหนดสร้างวัตถุมงคล เพื่อหารายได้ในการบูรณะ พระราชวังจันทน์และปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โบราณสถานให้เป็นพื้นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากทางจังหวัดได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว 20 ล้านบาท แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาติจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารายได้ดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดงบประมาณไว้ 10 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์อาคาร รวมทั้งการกำหนดก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม อาทิ จะมีการปรับปรุงอาคารที่อนุรักษ์ไว้ 2 หลัง คือ อาคารสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก และบ้านพัก สำนักงานป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ การก่อสร้างพระตำหนักเย็น บริเวณสระสองห้อง การปรับปรุงอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ทั้งภายใน และภายนอก สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งค้นคว้าข้อมูล มีการสร้างพระตำหนักจำลองอยู่บริเวณด้านใต้ของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้ง จะมีการปรับปรุงพระตำหนัก หรือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะมีการเพิ่มพื้นที่ในร่มโดยการตกแต่งจัดสวน ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม และจัดสถานที่สร้างความร่มรื่นเพื่อรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนจะมีการสร้างเส้นทางจักรยาน โดยปรับปรุง ถนนภายในพระราชวังจันทน์ สร้างลานจอดรถ อาคารร้านค้า และห้องน้ำ0003

0004

สำหรับวัตถุมงคลพุทธชินราชและพระนเรศวร มหาจักรพรรดิ รุ่นอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ที่จัดสร้างในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระพุทธชินราชจำลองขนาด หน้าตัก 9 นิ้วและ 5.9 นิ้ว สั่งจององค์ละ 12,999 และ 7,999 บาทตามลำดับ รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว 2 นิ้ว สั่งจององค์ละ 8,999, 4,999, 499 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเหรียญพระพุทธชินราชหลังพระนเรศวร มหาจักรพรรดิ รุ่นอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังจันทน์ แบ่งเป็น 4 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ จัดสร้างจำนวน 100 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 39,999 บาท เนื้อเงิน 2,098 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 1,999 บาท เนื้อนวโลหะ 10,000 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 299 บาท เนื้อทองแดงรมมันปู 500,000 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 199 บาท และเนื้ออัลปาก้าสำหรับกรรมการ 1,999 เหรียญ โดยทุกองค์ ทุกเหรียญมีหมายเลขกำกับและตอกโค๊ต โดยเปิดรับสั่งจองตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยจะเปิดให้รับวัตถุมงคลในวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองด้วยได้ที่กองทัพภาคที่ 3 โทรศัพท์หมายเลข 055 – 242859 กองพลทหารราบที่ 4 โทรศัพท์หมายเลข 055 – 245044 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โทรศัพท์หมายเลข 055 – 4645018 และที่พระราชวังจันทน์ โทรศัพท์หมายเลข 095 – 3078239 หรือสั่งจองทางไปรษณีย์ ธนาณัติ ปณ.เมืองพิษณุโลก สั่งจ่ายพันเอกสมบัติ บุญก่อแก้ว ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจองทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หมายเลข 055 – 241842 หรือทาง อีเมล์ [email protected] โดยระบุสถานที่รับวัตถุมงคลเป็นมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 หรือสั่งจองที่ธนาคารทหารไทย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ เลขที่บัญชี 314-2-79033-0 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจองทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข 055 – 241842 หรือทางอีเมล์ [email protected] โดยระบุสถานที่รับวัตถุมงคลเป็นมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเปิดจองแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และจะทำพิธี “มหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ” ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก 19 สิงหาคม ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 20 สิงหาคม 58 พร้อมรับวัตถุมงคล หลังจากเสร็จสิ้นพิธี0002

0008

0009

0001

0007

แสดงความคิดเห็น