เชิญชมการแสดงแสง สี เสียงจอมราชันย์คู่แผ่นดินเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้

DSC_0025จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้ ที่พระราชวังจันทน์DSC_0014

  นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดการแสดงแสง สี เสียง ( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดินขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณภายในพระราชวังจันทน์ ในระหว่างเวลา 19.30 – 20.30 น. ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ประกอบคุณงามความดีไว้แก่ชาติไทย ทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขตลอดมา เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรพะราชวังจันทน์ ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกต่อไปDSC_0085

   ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการแสดงในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็น 9 องค์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 ศรัทธาพระบารมี สดุดีมหาราชชาตินักสู้ องค์ที่ 2 ประศูติกาลหน่อนรา จอมราชันย์แห่งแผ่นดิน องค์ที่ 3 สูญสิ้นอิสรภาพ นิลาศลาด้วยอาลัย องค์ที่ 4 เอกราชใกล้คืนคง แลกองค์ประกันกู้แผ่นดิน องค์ที่ 5 ทักษิโณทกหลั่งปฐพี คืนคงดำรงไทย องค์ที่ 6 พระแสงดาบคาบค่าย นำชัยเหนือศัตรู องค์ที่ 7 ดาวพร่างพรู สถิตฟ้าจารึกดิน องค์ที่ 8 ยุทธหัตถีเรืองธรนิน ลือระบิลพระมหาวีรกรรม และองค์ที่ 9 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ซึ่งการแสดงทั้ง 9 องค์ โดยจะใช้ผู้แสดงที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎภิบูลสงคราม ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนหลายร้อยคน

      จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าชมการแสดงแสง สี เสียง ( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้ที่บริเวณภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น