เปิดใช้งานฝายน้ำล้นคลองสามขาบรรเทาภัยแล้งต.คุยม่วง อ.บางระกำ

11053488_1040989909252919_2129905962248481303_oเมื่อวันที่ 26 ส.ค.58  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดใช้งานฝายน้ำล้นคลองสามขา ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ฝายชะลอน้ำคลองสามขา บ้านนางพญา หมู่ที่ 10 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับตำบลคุยม่วง เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน การทำการเกษตรต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินเป็นหลัก ในฤดูน้ำหลากน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยจะหลากเข้าท่วมพื้นที่ และจะแห้งในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้เต็มที่ 11201894_1040989772586266_5263692996277168873_nประชาชนชาวตำบลคุยม่วงจึงมีแนวความคิดในการสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองสามขาขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางเกษตรในช่วงฤดูแล้งในยาวนาน โดยเสนอความต้องการฝายน้ำล้น ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน แล้วเสร็จในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยอาศัยแรงงานภายในพื้นที่ ฝายน้ำล้นคลองสามขา แห่งนี้ สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4 ,8, 9 ,10 และ 11 พื้นที่ทางการเกษตร 13,400 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 491 ครัวเรือน จากการเก็บกักน้ำในครั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่จะสามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังการทำนา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ครัวเรือนภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น11947950_1040989879252922_2804516666290972665_o

11221854_1040989925919584_3978160264507958716_o

11952727_1040989812586262_2722033539415087890_o

 

แสดงความคิดเห็น