1 กย.58 เริ่มตรวจโซนนิ่ง500เมตรห้ามขายสุรารอบสถานศึกษา

516726วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา โดยมี พันเอกภาส วงศ์สารภี เสธ.ร.14 พล.ร.4 พันโทธณกฤติ สุขเกิด ผบ.ม.พัน9 นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปกครองจังหวัดพิษณุโลก อัยการจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการเขตการศึกษามัธยมศึกษาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 516732
ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่อ้างถึงคณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษาได้จัดประชุมและร่วมกันพิจารณาเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีนิยามบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา และบริเวณถัดออกไปโดยปริยายออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนนักศึกษา บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็กเยาวชนนักศึกษา บริเวณดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็กเยาวชนนักศึกษาในสถานศึกษา แนวทางการกำหนดเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา คณะทำงานระดับจังหวัดกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งที่ต้องห้ามขายสุรารอบสถานศึกษาโดยคำนึงถึงบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณาสถานศึกษาต้องเร่งดำเนินการและเข้มงวดเป็นพิเศษในการกำหนดโซนนิ่งคือสถานศึกษาที่เด็กเยาวชนนักศึกษาจะเป็นผู้ซื้อสุราเอง เช่น สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้น โดยคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 9 ให้อำนาจในการจัดทำแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้ พรบ.คุ้มครองเด็กโดยกำหนดอายุเด็กและเยาวชน  โดยรอบ มน. ได้กำหนดวันที่ 1 กันยายน 2558 ต้องมีการจับกุม ทั้งหอพัก และ สถานบริการต้องมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ระยะ 500 เมตรเป็นโซนนิ่งใกล้เคียงสถานศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลก516728

516731

516729
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น