ชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจสถานบันเทิงปรับดื่มสุราเกินเวลากำหนด

517693วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 00.05 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบตามคำสั่ง คสช. 22/2558 โดยได้เปรียบเทียบปรับผู้ดื่มสุราเกินเวลาที่กำหนดตามมาตรา ปว.253 จำนวน 17 ราย ที่ร้านบาหลี ส่ง สภ.เมืองพิษณุโลก ส่วนพื้นที่ สภ. มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 11 ราย ร้านรุ่งธิวาคาราโอเกะ และ ร้านหลบเมีย และจากการตรวจสารเสพติดไม่พบ ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเหตุการณ์ทั่วไปปกติ517691

517688

517686

517685

517662

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น