พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3

0004เวลา 10.09 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชากองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 ตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับโปรดเกล้าเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และรองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ในวันนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 และมอบการบังคับบัญชาระหว่างพลเอกสาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก กับพลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่0005

 

0006โดยในช่วงเวลาเวลา 09.00 น. ได้กระทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ที่กองทัพภาคที่ 3 พร้อมกับทำพิธีลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จากนั้น เวลา 10.09 น. ได้มีพิธีมอบการบังคับบัญชาอย่างสมเกียรติ0001

0002พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ จบการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 27 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 67/31 เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2499 สมรสกับ คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่งผู้บังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิด กรมทหารม้าที่ 3 / หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 1/ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 / ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา / ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 / รองแม่ทัพภาคที่ 3 และปัจจุบัน แม่ทัพภาคที่ 3 คนที่ 38021058 มอบตำแหน่งแม่ทัพ

ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของแม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน และอำเภอเขาค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีพิพาทกูเต็งนาโย่ง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กรณีพิพาทตามแผนสุรสีห์ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา0003

แสดงความคิดเห็น