องคมนตรีประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนบ้านน้ำจวง

1448720154099วันนี่  28 พ.ย.2558  เวลา 15.20 น.พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางมาที่ รร.บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 16 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก1448720158276 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนบ้านน้ำจวง (ธ.ออมสิน) มอบอาคารบ้านพักครู เปิดอาคารฝึกอาชีพ และมอบสิ่งของให้กับนักเรียน 1448720169831จากนั้นเดินทางไปศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง รับฟังบรรยายสรุป ติดตามงานในโครงการพระราชดำริฯ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เสร็จแล้วร่วมรับประทานข้าวใหม่ม้ง พร้อมรับชมการแสดงของวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง1448720180195

1448720188868

แสดงความคิดเห็น