สารพัดช่างบริการเช็คซ่อมจักรยานให้ประชาชนก่อนร่วมปั่นเพื่อพ่อ

DSC_0016 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก คณะครูและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างได้ลงมือทำการตรวจเช็ค และซ่อมแซมจักรยานที่มีประชาชนได้นำมาใช้บริการตามโครงการเตรียมจักรยานให้พร้อม ก่อนปั่นเพื่อพ่อของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีประชาชนนำจักรยานที่จะใช้ปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad มาให้ตรวจเช็ค และซ่อมแซมไม่ขาดสาย โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของยางแบน  โซ่ และความลื่นไหลในการปั่น ซึ่งทางวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกก็ได้ทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมให้DSC_0009

DSC_0008นายมานิต  ศรีวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก      กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้ทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมจักรยานของประชาชนที่จะเข้าร่วมปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad มาโดยตลอดในวันที่จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad วันที่ 11 ธันวาคม นี้   ก็จะได้ไปตั้งจุดบริการให้กับนักปั่นที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลพลายชุมพลที่เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจเกิดปัญหาจักรยานชำรุด พร้อมทั้งจัดเตรียมน้ำดื่มคอยบริการแก่นักปั่นด้วย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มี 4 หน่วยงานด้วยกันที่คอยบริการเรื่องการตรวจเช็ค และซ่อมแซมจักรยานทั้งก่อนหน้าและในวันจัดกิจกรรมได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก/ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก /วิทยาลัยการอาชีพนครไทย / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9DSC_0005

DSC_0004

DSC_0018

แสดงความคิดเห็น