เตรียมพร้อมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จเปิด19ธค.58

12349676_898663313515932_1463430375_oวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครื่องจักรกลเข้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก12356297_898663300182600_127348147_o

12351661_898663370182593_867239781_oเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 255812349582_898663340182596_311083242_o

12349398_898663336849263_575674034_o

12369430_898663356849261_1871168483_oพร้อมทั้งตรวจความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณปี 2558 ดำเนินโครงการพัฒนาพระราชวังจันทน์ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ, ก่อสร้างประตูทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างป้ายชื่ออาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างอาคารป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชาวังจันทน์, ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดง จำนวน 2 หลัง, ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ติดตั้งป้ายชื่อโบราณสถานภายในบริเวณพระราชวังจันทน์, ก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูปตามแบบเดิม, ก่อสร้างอาคารร้านค้า และห้องน้ำภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งขณะนี้บางโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว12364031_898663386849258_992446815_o

12359436_898663206849276_1274435384_o

แสดงความคิดเห็น