รองนายกฯมอบนโยบายผวจ.และทหารทภ3

1449650522421เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ /รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมมอบนโยบายให้แนวทาง และสั่งการ การปฏิบัติงาน โดยมีพลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ภาค 6 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 66 สถานี เข้าร่วมประชุม1449650525768โดยทางกองทัพภาคที่ 3 ได้อำนวยการบูรณาการประสานงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและการเสริมสร้างความเข้าใจควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความสงบสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่1449650566319

พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวรายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานทั้งทางด้านสถานการณ์ตามแนวชายแดนหลัก และสถานการณ์ยาเสพติด ยังคงเน้นย้ำเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ให้เพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น1449650548173
ซึ่งทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ /รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหม ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มุ่งมั่นทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อหน้าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนด้วย
/////////

แสดงความคิดเห็น