มอบโล่คนดีศรีหอการค้าจ.พิษณุโลกให้ “ชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์”

1451373896778ค่ำวันที่ 28 ธค.2558 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เชิญกรรมการพร้อมด้วยสมาชิก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับได้มอบโล่รางวัลให้กับ คนดีศรีหอการค้าประจำปี 2559 ให้กับนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตประธานมูลนิธิประสาทบุญยสถาน จ.พิษณุโลก1451373884846

1451373909540 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีผู้นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย,ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย 1451373888919ด้าน นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย,ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2559 ที่จะถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีทิศทางที่สดใส โดยหอการค้าไทยและจังหวัดจะร่วมกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจภูมิภาคภายใต้ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค 2020 ของหอการค้าไทย และหอการค้าภูมิภาค โดยมุ่งเน้นภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้าชายแดน และภาคการเกษตรแปรรูป เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดจะรวมพลังร่วมกับภาครัฐ ในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4 %ในปี 2559

แสดงความคิดเห็น