บ่อภาคอ.ชาติตระการหนาว8องศาครูนำนร.ออกกำลังกายกลางแจ้ง

1วันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศของหลายพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก วันนี้อากาศเริ่มเย็นลงกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ส่วนที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ม.12  ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูง อุณหภูมิเช้านี้วัดได้ 8 องศาเซลเซียส3

2ทางคณะครูจึงต้องสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นและ คลายความหนาว ให้กับเด็กนักเรียน ในยามเช้าภายหลังเข้าแถวจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และให้โอวาทแก่นักเรียนแล้ว คณะครูอนุบาลได้พาเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 185 คน มาออกกำลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย และคลายความหนาวเย็น หลังจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่4

นางสาวณัฏฐา สุรีย์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่เริ่มมีความหนาวเย็นในช่วงนี้ และมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีอยู่ตลอดเวลา ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง วันนี้จึงพาเด็กๆ มาออกกำลังกายท่ามกลางแสงแดดอ่อนในตอนเช้า เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และบรรเทาความหนาวเย็น5

นอกจากนี้ เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน เสริมสร้างร่างกายให้ความแข็งแรง และเมื่อเด็กๆ มีร่างกายที่แข็งแรงก็จะไม่เจ็บป่วยง่าย ทำให้การเรียนรู้ในวัยเรียนมีประสิทธิภาพอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น