นร.เตรียมอุดมเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

12489783_912861158762814_546544761_oวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นำโดย อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ ศูนย์พิษณุโลกศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 130 คน และอาจารย์จำนวน 5 คน มาทัศนศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์12494114_912861532096110_67405289_o โดยมี นางวิมล วาจาสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 7ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ ซึ่งในการเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ของคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กว้างมากยิ่งขึ้นและทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อนักเรียนเกิดความภาคภูมิในในถิ่นฐานของตนเอง พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะนักเรียนนั่งรถรางเที่ยวชมแหล่งเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย.12494316_912862208762709_520194612_o สำหรับศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ภายในแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นส่วนต้อนรับ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าชม มีการจัดทำแอพพิเคชั่น “chan palace” เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนที่ 2 “พิษณุโลก:เมืองประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำน่าน” จัดแสดงภาพรวมทั้งด้านทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ส่วนที่ 3 “บันทึกประวัติศาสตร์ 9 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก” จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแคว จนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่าง ส่วนที่ 4 “ศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก” มีแบบจำลองแผนผังพระราชวังจันทน์และวัดสำคัญโดยรอบ พร้อมจัดแสดงเรื่องราวศิลปกรรมชิ้นเอก เช่น พระพุทธชินราช และพระอัฏฐารส ส่วน 5 เป็นส่วนแสดงพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่วนที่ 6 นิทรรศการหมุนเวียน โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชม12494477_912861185429478_894676373_o

12494461_912862165429380_1504860985_o

12494642_912862222096041_242566937_o

แสดงความคิดเห็น