กองทัพภาคที่3รับมอบผ้าห่ม1,000 ผืนช่วยผู้ประสบภัยหนาว

S__5750796วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้าห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง. จังหวัดพิษณุโลกS__5750793

ด้วยคุณสมกมล เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร. บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล /ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000ผืน ให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่3เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่17จังหวัดในภาคเหนือที่กองทัพภาคที่3รับผิดชอบ พร้อมนี้คณะผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบประชาชนร่วมกองกำลังนเรศวร ณ. เทศบาลแม่กุอำเภอแม่สอด จังหวัดตากS__5750800

…………………………………………………………………………………………………….

รายงานข่าวโดย…น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์

แสดงความคิดเห็น