ฮ.ป่าไม้โชว์ตักน้ำจากแม่น้ำน่านมาดับไฟป่า

S__5783628เวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2559 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ลดการเผา ควบคุมไฟป่า และหมอกควันจ.พิษณุโลก ที่มีสำนักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.พิษณุโลกจัดงานขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระฟหนัก และมีส่วนร่วม ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า เผาวัชพืช ที่จะประสบปัญหาทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับปล่อยขบวนหน่วยดับไฟป่า ไปประจำการตามสถานที่เสี่ยงเกิดไฟฟ่า โดยจังหวัดพิษณุโลก กำหนดการห้ามเผาทุกชนิดระยะเวลา 100 วัน นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไปS__5783600

S__5783614

กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาและควบคุมไฟป่าของจ.พิษณุโลกวันนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ทหาร พลเรือน ร่วมงานจำนวนมาก หลังจากผวจ.พิษณุโลกได้ทำพิธีเปิดงานแล้ว ได้สาธิตการจำลองสถานการณ์ควบคุมไฟป่า โดยหน่วยควบคุมไฟป่าสจ.พิษณุโลก โดยจำลองสถานการณ์ว่ามีเกิดไฟป่าเกิดขึ้น หน่วยควบคุมไฟป่า หรือ ชุดเสือไฟ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอกำลังสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพย์มาสนับสนุนการดับไฟป่าS__5783619

DSC05399

เฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกได้เทกตัวขึ้น และบินไปยังแม่น้ำน่าน หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หย่อนตัว พร้อมกับตักน้ำจากแม่น้ำน่านขึ้นมาและบินเข้ามาปล่อยน้ำดับไฟป่าในบริเวณจัดงานอย่างแม่นยำถึง 2 รอบ สร้างความชอบใจให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ที่เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า มีขีดความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์ได้DSC05400

.DSC05404…………………………………………………………………………

ภาพโดย….น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์  14 มกราคม 2559

………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น