แสดงชนช้างงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0003วันที่ 18 ม.ค.2559  ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่ง มีเอกราชตราบจนทุกวันนี้ และแผ่นดินเมืองพิษณุโลก เป็นดินแดนถิ่นประสูติของพระองค์ ณ พระราชวังจันทน์ แห่งนี้ 12243466_917551371627126_573724603563699488_n

0007

0006ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า ต่างร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีวีรกรรมไทยในความเสียสละขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์แห่งนี้ โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวร การแสดงชนช้าง เพื่อเล่าขานตำนานยุทธหัตถีให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ และแสดงศิลปะป้องกันตัวในการฟันดาบ กระบี่ กระบอง0001

0005สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์  เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเชี่ยวชาญการรบยิ่ง ทรงฉลาดในการวางแผนยุทธวิธีและอุบายกระบวนศึกที่ไม่เหมือนผู้ใดในสมัยเดียวกัน ทรงเป็นผู้ริเริ่มการรบแบบกองโจร ใช้คนน้อยต่อสู้กับคนจำนวนมากพระองค์ทรงมีความสามารถในการใช้อาวุธที่ทำการรบแทบทุกชนิดอย่างเชี่ยวชาญยากจะหาผู้เสมอเหมือน ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ ยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี

…………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น